Η επένδυση σε λογισμικό και υπηρεσίες αυξάνει την κερδοφορία

Σε καταλύτη του ψηφιακού μετασχηματισμού αναδεικνύεται το λογισμικό, με τη ζήτηση εκ μέρους των επιχειρήσεων, παγκοσμίως, να...

εκτοξεύεται ακόμη και σε παραδοσιακούς κλάδους της οικονομίας. Ο βασικός λόγος, που οδηγεί τις εταιρείες σε αυτήν την κατεύθυνση, είναι η ανάγκη να παραμείνουν ανταγωνιστικές και δικαιολογημένα, αφού οι επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αύξηση κερδών σε σχέση με τον ανταγωνισμό, διαθέτουν περισσότερο από το 25% του προϋπολογισμού τους στην Έρευνα και Ανάπτυξη (ΕandΑ) λογισμικού. Την εκρηκτική αύξηση της ζήτησης για λογισμικό και υπηρεσίες, που συνδέονται με αυτό, περιγράφει η μελέτη “2016 Global Innovation 1000” της Strategy and της PwC. Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, μέχρι το 2020 οι εταιρείες θα δαπανούν το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού τους για ΕandΑ στον τομέα του λογισμικού και των υπηρεσιών Σε απόλυτα μεγέθη, οι παγκόσμιες δαπάνες για ΕandΑ λογισμικού έχουν αυξηθεί κατά 65% στο διάστημα 2010 - 2015, από $86 δις σε $142 δις.

Σύμφωνα με την έρευνα, η μέση κατανομή των δαπανών Ε&Α για λογισμικό και υπηρεσίες αυξήθηκε από 54% σε 59% στο διάστημα μεταξύ 2010 και 2015 και αναμένεται να ανέλθει σε 63% έως το 2020. Μάλιστα, ενώ η μέση κατανομή των δαπανών για ΕandΑ προϊόντων έπεσε στο 41% (από 46% το 2010) και αναμένεται να πέσει στο 37% έως το 2020 (συνολική μείωση της τάξης του 19%), η μέση κατανομή των δαπανών για ΕandΑ λογισμικού θα αυξηθεί κατά 43% μέχρι το τέλος της δεκαετίας και οι δαπάνες για ΕandΑ υπηρεσιών θα ξεπεράσουν σταδιακά τις επενδύσεις στην καινοτομία για προϊόντα (39% έναντι 37% έως το 2020). Δεν είναι τυχαίο ότι, μεταξύ των εταιρειών που πραγματοποίησαν κάποια εξαγορά τα πέντε τελευταία έτη, η συντριπτική πλειοψηφία τους (71%) προχώρησε σε εξαγορά με σκοπό την ενίσχυση των ικανοτήτων τους σχετικά με την ανάπτυξη λογισμικού (33%) ή υπηρεσιών (38%).

Κλάδοι

Σε περιφερειακό επίπεδο, οι εταιρείες στη Βόρεια Αμερική είναι εκείνες με την μεγαλύτερη μετατόπιση προς την προσφορά λύσεων λογισμικού - από 15% του συνόλου των δαπανών ΕandΑ το 2010, σε 24% το 2020. Σε επίπεδο τομέων, η αυτοκινητοβιομηχανία και οι βιομηχανικοί κλάδοι κινούνται πιο επιθετικά προς την κατεύθυνση ανάπτυξης νέων λύσεων λογισμικού. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τη μελέτη, μέχρι το 2018, ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης θα έχει τις μεγαλύτερες δαπάνες σε ΕandΑ παγκοσμίως, ξεπερνώντας τον κλάδο υπολογιστών και ηλεκτρονικών (περίπου $165 δις έναντι $159 δις), και η βιομηχανία λογισμικού και διαδικτύου θα σημειώσει άλμα προόδου έναντι του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας ($129 δις έναντι $105 δις).

Προσλήψεις

Σύμφωνα με τη μελέτη, στο μέλλον οι εταιρείες θα προσλαμβάνουν λιγότερους μηχανολόγους μηχανικούς και περισσότερους μηχανικούς δεδομένων και λογισμικού. Προκειμένου να υποστηρίξουν την ανάγκη ανάπτυξης λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών, οι επιχειρήσεις αναμένεται ότι θα δαπανούν όλο και λιγότερα για ΕandΑ στον ηλεκτρολογικό και μηχανικό τομέα. Έως το 2020, ο αριθμός των εταιρειών, που αναφέρουν ότι οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί αποτελούν την κορυφαία ειδικότητα μηχανικών που απασχολούν, θα μειωθεί κατά 35%, ενώ η αναλογία των εταιρειών στις οποίες αναμένεται ότι οι μηχανικοί δεδομένων θα αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο τμήμα των απασχολούμενων μηχανικών τους, θα διπλασιαστεί από 8% σε 16%”, εκτιμά η μελέτη.

Κορυφαίες εταιρείες

Η μελέτη αναδεικνύει και τις εταιρείες με τις μεγαλύτερες δαπάνες για την ΕandΑ: η Volkswagen, η Samsung, η Amazon, η Alphabet (Google) και η Intel αποτελούν τις πέντε εταιρείες με τις μεγαλύτερες δαπάνες σε ΕandΑ, με την Amazon και τη Google να κινούνται ανοδικά στον κατάλογο (+4 και +2 θέσεις, αντιστοίχως). Η Apple, η Alphabet (Google) και η 3M εμφανίζονται ως οι τρεις πιο καινοτόμες εταιρείες στον κόσμο. Οι 10 πιο καινοτόμες εταιρείες εξακολουθούν να ξεπερνούν σε απόδοση τις 10 εταιρείες με τις μεγαλύτερες δαπάνες στην ΕandΑ. Η μελέτη

Στο πλαίσιο της μελέτης η Strategyand εντόπισε τις 1.000 εταιρείες σε όλο τον κόσμο με τις μεγαλύτερες δαπάνες για την ΕandΑ κατά τη διάρκεια του τελευταίου φορολογικού έτους, από την 30η Ιουνίου 2016. Προκειμένου να συμπεριληφθούν στην έρευνα, οι εταιρείες έπρεπε να δημοσιοποιήσουν τις δαπάνες τους για ΕandΑ. Η Strategy διεξήγαγε επίσης και μία διαδικτυακή έρευνα για τους 466 ηγέτες στον τομέα της καινοτομίας σε όλο τον κόσμο.

Πηγή

Via

www.adieXodos.gr


Νεότερη Παλαιότερη
Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ