Πριαπισμός : Πότε συμβαίνει, πως αντιμετωπίζεται

Ο πριαπισμός στην ελληνική μυθολογία είναι ταυτισμένος με την δύναμη

της στύσης και την διάρκεια της, όπως και με το μέγεθος του φαλλού, όπως

εξάλλου γίνεται αντιληπτό από τα αγάλματα με τον σάτυρο και την


υπερβολικά μεγάλη φαλλική προβολή, ως τον θεό Πρίαπο ο οποίος είχε τη

φήμη ότι διέθετε υπερβολικές ερωτικές ικανότητες. Ιατρικά βέβαια ο

Πριαπισμός είναι η παθολογική, επώδυνη, συνεχής στύση του πέους χωρίς

να έχει προηγηθεί σεξουαλική διέγερση. Σύμφωνα με το healthier

world.gr,όταν εκδηλωθεί χρειάζεται ιατρική παρέμβαση, φαρμακευτική ή

χειρουργική ανάλογα. Ο Πριαπισμός μπορεί : 1.

Να προκληθεί από παθολογικές αιτίες όπως η λευχαιμία, η αιμορροφιλία

και η δρεπανοκυτταρική αναιμία, από όγκους κοιλίας, πέους, προστάτη, από

φλεγμονές και τραυματισμούς του πέους, 2. Να προκληθεί από τη

χρήση αντικαταθλιπτικών, νευροληπτικών, αντιυπερτασικών, αντιπηκτικών

και εξαρτησιογόνων ουσιών(π.χ. κοκαΐνη) 3. Να είναι ιδιοπαθής όπου οι αιτίες πρόκλησης του είναι αδιευκρίνιστες 4.

Να είναι ιατρογενής - φαρμακευτικός, ο οποίος άρχισε να εμφανίζεται

μετά το 1980 και την χρήση των ενδοπεϊκών ενέσεων, που έχει καλύτερη

πρόγνωση από τον ιδιοπαθή πριαπισμό και είναι γενικά πιο εύκολος στην

αντιμετώπιση του Ο πριαπισμός μπορεί να είναι ιδιαίτερα

επικίνδυνος αφού μπορεί να καταστρέψει τα σηραγγώδη σώματα, προκαλώντας

τους ίνωση (καταστροφή του στυτικού ιστού) σε πολύ μικρό χρονικό

διάστημα και να οδηγηθεί ο άνδρας σε στυτική δυσλειτουργία.

Θα

πρέπει να τονισθεί ότι ο Πριαπισμός είναι η παρατεταμένη, επώδυνη στύση,

που παραμένει και μετά την εκσπερμάτιση χωρίς να υπάρχει σεξουαλικό

ερέθισμα και για αυτό το λόγο διαφοροποιείται από τις συχνές έντονες

στύσεις του υγιούς άνδρα.

Εάν βέβαια δεν έχουμε τη δυνατότητα να

διακρίνουμε τη διαφορά ή αμφιβάλλουμε για το τι μας συμβαίνει, καλό

είναι να απευθυνθούμε άμεσα σε ειδικό ουρολόγο. Πως αντιμετωπίζεται Για

να αποφευχθούν αυτές οι επιπτώσεις, χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση είτε

φαρμακευτική (συντηρητική), που περιλαμβάνει χρήση αντιδότων και

Shunt(φλεβική παρακέντηση)είτε χειρουργική, μέσα στις πρώτες 24-48 ώρες

από την εμφάνιση της πάθηση

Via

www.adieXodos.gr


Νεότερη Παλαιότερη