Αναρρόφηση: Τι κάνουμε όταν συμβεί

η ανάποδη κίνηση του γαστρικού οξέως

Αναρρόφηση είναι η ανάποδη κίνηση του γαστρικού οξέως προς τον οισοφάγο και ενίοτε το στόμα. Ο πόνος από την αναρρόφηση λέγεται καύσος. Εκτός από την αναρρόφηση, υπάρχει και η χρόνια αναρρόφηση που προκαλείται από τη γαστροοισοφαγική νόσο αναρρόφησης
(GERD). Η αναρρόφηση προκαλεί μεταλλική ή όξινη γεύση στο στόμα και μπορεί να επιφέρει βλάβες στον οισοφάγο. Όταν κάποιος πάθει αναρρόφηση, έχει κάψιμο και πόνο στο στήθος και κάνει όξινο εμετό. Έχει επικρατήσει να ταυτίζεται ο όρος αναρρόφηση με τον πνιγμό από κάποιο αντικείμενο. Αν βρεθείτε κοντά σε κάποιον που παθαίνει αναρρόφηση και νιώθει ότι πνίγεται μπορείτε να τον βοηθήσετε χτυπώντας τον στην πλάτη 4-5 φορές. Αν αυτό δεν βοηθήσει μπορείτε να κάνετε το χειρισμό Χάιμλιχ. Για να γίνει σωστά, πρέπει να βάλετε αρκετή δύναμη, ώστε σχεδόν να σηκώσετε από το έδαφος το άτομο που πνίγεται.

Ο χειρισμός Χάιμλιχ είναι ευρέως διαδεδομένος, για τη διάσωση εκείνων, που κινδυνεύουν με θάνατο από ασφυξία, όταν κάποιο ξένο σώμα τους φράσει τον αεραγωγό. Ο χειρισμός είναι χρήσιμος για απελευθέρωση της τραχείας από ενσφηνωμένα ξένα σώματα (συνήθως βλωμός φαγητού, εμέσματα ή χώματα). Με τον ασθενή όρθιο ή καθιστό, ο διασώστης πλησιάζει από πίσω και τοποθετεί την αριστερή του γροθιά κλειστή στο επιγάστριο αμέσως κάτω από την ξιφοειδή απόφυση του στέρνου. Με την δεξιά παλάμη πιέζει απότομα την αριστερή γροθιά του, ώστε να προκληθεί απότομη αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης με ανύψωση του διαφράγματος και απότομη αύξηση της ενδοθωρακικής πίεσης που έχει σαν αποτέλεσμα την εκβολή του ξένου σώματος από τις ανώτερες αναπνευστικές οδούς. Στα μωρά η ίδια κίνηση γίνεται πιέζοντας στο ίδιο σημείο με τα δύο δάχτυλα.

onmed

Via

www.adieXodos.gr


Νεότερη Παλαιότερη
Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ