ΕΤΕπ: Ενέκρινε νέα χρηματοδότηση ύψους 15,1 δισ. ευρώ για την επιτάχυνση των επενδύσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενέκρινε νέα χρηματοδότηση ύψους 15,1 δισ. ευρώ για την επιτάχυνση των

επενδύσεων στον ιδιωτικό τομέα, την κλιματική δράση, τις βιώσιμες μεταφορές και την αστική ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο.

«Τα νέα έργα που συμφωνήθηκαν, τα οποία θα υλοποιηθούν από εταίρους μας που προωθούν την καινοτομία, θα βοηθήσουν στην καλύτερη προστασία των ευάλωτων κοινοτήτων στην Ευρώπη, την Αφρική και την Καραϊβική από τις επιπτώσεις του μεταβαλλόμενου κλίματος και θα επιτρέψουν μια δίκαιη μετάβαση σε περιοχές που επηρεάζονται έντονα από τις αλλαγές στην παραδοσιακή χρήση ενέργειας», δήλωσε ο Werner Hoyer, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Από τη νέα χρηματοδότηση που εγκρίθηκε, συνολικά 6,1 δισ. ευρώ θα διατεθούν για επιχειρηματικές επενδύσεις και εταιρική έρευνα και ανάπτυξη. Επιπλέον 4,4 δισ. ευρώ θα διατεθούν για την κλιματική δράση, την καθαρή ενέργεια και τους υδατικούς πόρους, 3,3 δισ. ευρώ για τις βιώσιμες μεταφορές και 1,3 δισ. ευρώ για την υγεία, την εκπαίδευση, την αστική ανάπτυξη και τη στέγαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ υποστήριξε, επίσης, νέα στοχευμένη χρηματοδότηση προς τον ιδιωτικό τομέα για τη στήριξη βιώσιμων επιχειρηματικών επενδύσεων. Σε αυτή περιλαμβάνεται άμεση υποστήριξη για εταιρική έρευνα με στόχο την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών μπαταριών και συστημάτων οικιακής θέρμανσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ ενέκρινε, ακόμη, νέα χρηματοδότηση για τη βελτίωση της μεταφοράς ενέργειας, την αξιοποίηση της καθαρής ενέργειας και την προσαρμογή των τοπικών υποδομών ύδρευσης σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ εγκρίθηκε, επίσης, η χρηματοδότηση νέων συρμών μετρό στο Παρίσι και τη Σόφια και ένα νέο σχέδιο για την επιτάχυνση των επενδύσεων σε στόλους επαγγελματικών οχημάτων χαμηλών εκπομπών σε όλη την Ευρώπη.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο υποστήριξε μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της Δίκαιης Μετάβασης μέσω εκτεταμένων νέων επενδύσεων στη Δυτική Μακεδονία.


Πηγή

Νεότερη Παλαιότερη