Ψήφισμα Απεργιακής Συγκέντρωσης 6-9-2022

 Σωματείο  Εργατοϋπαλλήλων

Επιχείρησης ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ

Αναγνωρισμένο Α.Π.Θ. 879  Α.Β.Σ. 5061/92

Έδρα Θεσσαλονίκη- Γραφεία : Φιλίππου 43 – Τ.Κ. 54631 – τηλ. 2310228980  &  2310233862

email:somateiomalamatina@gmail.com                         

 Αριθ. Πρωτ.    350     


Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Απεργιακής  Συγκέντρωσης  


Σήμερα  Τρίτη  6  Σεπτέμβρη  2022  εμείς  οι  εργαζόμενοι – απεργοί  του  Σωματείου  Εργατοϋπάλληλων  Επιχείρησης  ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ  συγκεντρωθήκαμε  στα  γραφεία  της  Ομοσπονδίας  μας  (Φιλίππου  43)  και  αφού  ακούσαμε  την  Διοίκησή  μας  και  άλλους  ομιλητές,

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑΜΕ  ότι

Η  «ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ»  μια  οικογενειακή παραδοσιακή  επιχείρηση  συνυφασμένη  με την  Βόρεια  Ελλάδα  και τον  λαϊκό  κόσμο, για  λόγους  ανεξάρτητους  από  το  προϊόν  οδηγήθηκε  στα  πρόθυρα  της  πτώχευσης.

Ως εργαζόμενοι  δείξαμε συνέπεια και υπευθυνότητα  στην  προσπάθεια  διάσωσης  παραχωρώντας  το 20%  των αποδοχών μας για  3  χρόνια.  Στηρίξαμε  το  σχέδιο  εξυγίανσης  αφού  και  η  πρόταση  εξυγίανσης  στα  δικαστήρια  και  οι  δεσμεύσεις  των  νέων  ιδιοκτητών  διασφάλιζαν  τις  θέσεις  εργασίας  και  τις  αποδοχές,  όπως  τελικώς  ρητά  αναφέρεται  και  στην  δικαστική  απόφαση  15870/2021.

Αλλά  ούτε τρεις  μήνες  δεν πέρασαν  και  ξεχάστηκαν όλα,  η  ανάληψη υπό το  νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς  συνοδεύτηκε  από  απολύσεις  και  εκβιασμούς.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ

Α)  Την  νέα ιδιοκτησία ως την  μοναδική  υπεύθυνη  για  την  κρίση  λειτουργίας  της  ιστορικής  επιχείρησης  παραγωγής  ρετσίνας  της  Θεσσαλονίκης.  Δεν  μπορούν  να απολύουν,  ενάντια  στις  δικαστικές  αποφάσεις  εξυγίανσης,  εργαζόμενους  και  να  προσλαμβάνουν  παράνομα  για  τις  ίδιες  θέσεις  άλλους  και  να  τους  χρησιμοποιούν  ως  απεργοσπαστικό  μηχανισμό.

Β)  Τους νέους  ιδιοκτήτες  οι  οποίοι  αφού  τους  χαρίστηκε  το  μεγαλύτερο  μέρος  των  δανείων,  καθώς  επίσης  απαλλάχθηκαν  και  από  τις  οφειλές  (χρέη)  προς  τα  ασφαλιστικά  ταμεία  και  την  εφορία  σε  ποσοστό  πάνω  από  50%,  τώρα  κάνουν  ότι  δεν γνωρίζουν  τι  υπέγραψαν,  προσπαθώντας  φυσικά  να  ξεγελάσουν  και  την  ελληνική  δικαιοσύνη  αλλά  και  την  κοινή  γνώμη.

Γ)  Την αδικαιολόγητα  πολυπληθή και έντονη  καθημερινή  παρουσία  της  αστυνομίας  στο  χώρο  της  απεργίας  με  μοναδικό  στόχο  τον  εκφοβισμό  των  Απεργών.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Α)  Τον  λαό  της  Βόρειας  Ελλάδας  και  ολόκληρης  της  χώρας  να  συνεχίσει  δυναμικά  να  στέκεται  στο  πλευρό  μας  και  ενάντια  στην  εργοδοτική  τρομοκρατία  και  τις  αυθαιρεσίες  της  εταιρείας  ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ.

Β)  Την  Ελληνική  πολιτεία  να  αναλάβει  την  ευθύνη  που  της  αναλογεί  απέναντι  στις  παρανομίες  που  διαπράττει  η  εταιρεία.

Γ)  Τους  νέους  ιδιοκτήτες  να  αναλογιστούν  την  ιστορική  ευθύνη  που  ανέλαβαν  απέναντι  στο  όνομα  ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ,  να  ανακαλέσουν  άμεσα  όλες  τις  απολύσεις  και  να  προχωρήσουν  στην  υπογραφή  Σ.Σ.Ε.,  συμβάλλοντας  έτσι  στην  ομαλή  και  εύρυθμη   λειτουργία  της εταιρείας.ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ  ότι

Η  συμπαράσταση  των εκατοντάδων σωματείων από Ελλάδα και εξωτερικό και  κυρίως  η  συμπαράσταση  και  αλληλεγγύη  της  κοινής  γνώμης  είναι  αυτά  που μας γεμίζουν δύναμη  για  την  τελική  δικαίωση  του  αγώνα  μας.

ΔΙΝΟΥΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ

Στη Διοίκηση του Σωματείου  μας  να  επιδώσει  το παρόν  Ψήφισμα  σε  κάθε  αρμόδιο.


Νεότερη Παλαιότερη