Τέλος το φθηνό ρεύμα για τις ελληνικές βιομηχανίες

Στις 31 Δεκεμβρίου λήγουν οι σταθερές συμβάσεις χαμηλού κόστους ρεύματος που είχαν υπογράψει με τη ΔΕΗ πριν ξεσπάσει η ενεργειακή κρίση και

μένουν έκθετες στις απρόβλεπτες διακυμάνσεις τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς. 

Οι μεγάλες και εκτεθειμένες στον διεθνή ανταγωνισμό επιχειρήσεις της χώρας δεν μπορούν να αξιοποιήσουν το μοναδικό εργαλείο διασφάλισης σταθερών τιμών ρεύματος σε μακροπρόθεσμη βάση, που είναι τα διμερή συμβόλαια με παραγωγούς ΑΠΕ ή και με καθετοποιημένες εταιρείες που μπορούν να σταθμίσουν το κόστος παραγωγής τους και να προσφέρουν μια καλύτερη τιμή.

Η δυνατότητα αυτή προσκρούει στο πλαφόν που έχει επιβληθεί στην τιμή αποζημίωσης των ΑΠΕ στη χονδρεμπορική αγορά στο πλαίσιο του μηχανισμού που τέθηκε σε εφαρμογή από 1ης Ιουλίου για την ανάκτηση των υπερεσόδων και τη χρηματοδότηση των επιδοτήσεων.

Το ζήτημα έχει θέσει με σειρά επιστολών στο ΥΠΕΝ η ΕΒΙΚΕΝ, ζητώντας παρέμβαση για την εξαίρεση της παραγωγής που δεσμεύεται μέσω διμερών συμβολαίων από το πλαφόν. Στην περίπτωση των διμερών συμβάσεων τα έσοδα του παραγωγού ταυτίζονται με τη συμβατική και σταθερή κατά κανόνα τιμή που έχει συμφωνηθεί με τον αγοραστή.

Η τιμή που θα προσφέρει ο παραγωγός θα πρέπει να αποκλίνει σημαντικά από τις διακυμάνσεις της τιμής της αγοράς για να υπάρχει κίνητρο και για τον αγοραστή. Με δεδομένο το πλαφόν, όμως, ο παραγωγός δεν μπορεί να προσφέρει τέτοιες τιμές, αφού το έσοδό του περιορίζεται.

Πηγή

Νεότερη Παλαιότερη