ΕΦΚΑ: Ξεκίνησε η αποπληρωμή των ασφαλιστικών οφειλών σε έως 24 δόσεις

Ξεκίνησε η νέα ρύθμιση του ΕΦΚΑ για την αποπληρωμή των ασφαλιστικών οφειλών έως 24 δόσεις, ενώ στο νέο ευνοϊκότερο καθεστώς μπορούν να «μεταπηδήσουν» και όσοι

έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Στη νέα ρύθμιση εκτιμάται ότι μπορούν να ενταχθούν χιλιάδες μικροοφειλέτες με έως 5.000 ή και 10.000 ευρώ.

Το συνολικό χρέος επιχειρήσεων και αυτοαπασχολουμένων προς το ΚΕΑΟ ανέρχεται πλέον σε 45,46 δισ. ευρώ, με μόλις 6,3 δισ. να έχουν ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση. Βέβαια, χρέη έως 10.000 ευρώ, που σωρευτικά ανέρχονται σε 4,8 δισ. ευρώ , έχουν 1.654.324 οφειλέτες, κυρίως επαγγελματίες και κατά δεύτερο λόγο επιχειρήσεις. Στο τέλος Σεπτεμβρίου, ενεργές ρυθμίσεις είναι 356.208, με το χρέος που μένει να εξοφληθεί να ανέρχεται σε 4,2 δισ. ευρώ.

Οι αιτήσεις για τις 24 δόσεις έχουν ήδη ξεκινήσει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά για τους οφειλέτες που επιθυμούν να ρυθμίσουν για πρώτη φορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Οσοι ενταχθούν μπορούν να διακανονίσουν τα χρέη τους σε έως 24 δόσεις, με ελάχιστο μηνιαίο ποσό δόσης τα 50 ευρώ.

Οσον αφορά τους οφειλέτες που έχουν ήδη ενταχθεί στην ρύθμιση των 12 δόσεων και οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στις 24, μπορούν να το πράξουν άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία ΚΕΑΟ, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα η διαδικασία θα μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά.

Στα θετικά της νέας πάγιας ρύθμισης για όσους ενταχθούν είναι ότι μπορούν να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα, ενώ παύουν τυχόν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. Επίσης μπαίνει φρένο στην ποινική δίωξη εις βάρος του οφειλέτη, με τη σχετική δικογραφία να τίθεται στο αρχείο.

Υπάρχει όμως και ένα μεγάλο αρνητικό στη νέα ρύθμιση για όσους την απολέσουν. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η υπαγωγή της οφειλής σε νέα ρύθμιση, μετά τη μη εμπρόθεσμη καταβολή και 2ης δόσης εντός του δωδεκαμήνου. Παράλληλα θα συνεχίζεται κανονικά τυχόν ποινική διαδικασία.

Στο πεδίο εφαρμογής των κοινοποιούμενων διατάξεων υπάγονται ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, μετά των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, προσθέτων τελών, τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, προστίμων και λοιπών συνδεδεμένων με αυτές επιβαρύνσεων, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Κατόπιν υποβολής αίτησης του οφειλέτη, οι προαναφερόμενες οφειλές δύναται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται:

α) σε 2 έως 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις ή

β) σε 2 έως 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται μετά ουσιαστικό έλεγχο.

Επισημαίνεται ότι το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της εν λόγω ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50 ευρώ.

Το ποσό της κύριας οφειλής που υπάγεται στην ρύθμιση επιβαρύνεται από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, προσαυξημένο κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες, ετησίως υπολογισμένο.

Με την υπαγωγή στη ρύθμιση των κοινοποιούμενων διατάξεων, κατά τη διάρκεια αυτής και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής:

  • Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
  • Παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η ποινική δίωξη εις βάρος του οφειλέτη. Για την τυχόν απώλεια της ρύθμισης, το ΚΕΑΟ υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ο οποίος συνεχίζει την ποινική διαδικασία.
  • Αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.
  • Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Εάν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
  • Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών.


Πηγή

Νεότερη Παλαιότερη