«Κόφτης» για τις παροχές στους ανέργους

Υπεγράφησαν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις και ανοίγει ο δρόμος για την ενεργοποίηση της δυνατότητας διαγραφής ανέργων από τα μητρώα, την καταβολή

παροχών (πλην επιδόματος ανεργίας) με εισοδηματικά κριτήρια και τη χορήγηση επιδόματος εργασίας, αλλά και εφάπαξ ποσού 300 ευρώ στους μακροχρόνια ανέργους.

Αρχικά, το υφιστάμενο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ εισέρχεται αυτόματα και χωρίς να απαιτηθεί κάποια ενέργεια από τους ανέργους, σε νέο ψηφιακό περιβάλλον από 1ης Ιανουαρίου 2023. Το ψηφιακό αυτό μητρώο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, βιογραφικό σημείωμα και επάγγελμα ή επαγγέλματα που αναζητούνται, πληροφορίες για την ύπαρξη ή μη ατομικού σχεδίου δράσης, καθώς και για τις προτάσεις που έγιναν από τη ΔΥΠΑ για κατάλληλες θέσεις εργασίας.

Αντίστοιχα, η κάρτα ανεργίας που υφίσταται σήμερα σε έντυπη μορφή καταργείται και αντικαθίσταται από την ψηφιακή κάρτα ΔΥΠΑ. Μέχρι το τέλος του έτους η ψηφιακή κάρτα ΔΥΠΑ θα είναι διαθέσιμη για ενεργοποίηση στο «πορτοφόλι» (wallet) του gov. gr (όπως η ταυτότητα και η άδεια οδήγησης). Η κάρτα θα είναι διασυνδεδεμένη με το ψηφιακό μητρώο.

Οσο για το ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης, θα καταρτίζεται από τον εργασιακό σύμβουλο της ΔΥΠΑ, σε συνεργασία με τον αναζητούντα εργασία και θα περιλαμβάνει το επαγγελματικό προφίλ και τους επαγγελματικούς στόχους του ανέργου.

Για όσους είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών, τα βοηθήματα, παροχές και διευκολύνσεις που έχει θεσπίσει η πολιτεία θα καταβάλλονται με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια που εφαρμόζονται για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, τα οποία είναι: οικογενειακό εισόδημα έως 16.000 ευρώ για άγαμους, σε κατάσταση χηρείας, εν διαστάσει. Οικογενειακό εισόδημα έως 24.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Οικογενειακό εισόδημα έως 27.000 ευρώ για μονογονεϊκές, συν επιπλέον 3.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Η εγγραφή στο ψηφιακό μητρώο συνεπάγεται αμοιβαίες υποχρεώσεις για τη ΔΥΠΑ (επιδόματα, προγράμματα κατάρτισης, εύρεση θέσεων εργασίας κ.λπ.), αλλά και για τον άνεργο, με βασικότερα την ενεργή αναζήτηση εργασίας, τη συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης και αποδοχή θέσεων εργασίας που του προτείνονται. Ετσι, πλέον, η άρνηση τριών κατάλληλων θέσεων εργασίας (που αντιστοιχούν στην επαγγελματική ειδικότητα, στις γνώσεις, στους επαγγελματικούς στόχους και τον τόπο μόνιμης κατοικίας του) συνεπάγεται διαγραφή από το ψηφιακό μητρώο για δύο χρόνια. Η άρνηση συμμετοχής σε δράση κατάρτισης συνεπάγεται διαγραφή από το ψηφιακό μητρώο για έξι μήνες. Και στις δύο περιπτώσεις διακόπτονται και οι όποιες άλλες παροχές.


Πηγή

Νεότερη Παλαιότερη