Ταμείο Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας: Ξεκινά τον Ιανουάριο

Το Ταμείο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και

Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Γεωργαντάς συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της HDB, Γιώργο Ζαββό και την Διευθύνουσα Σύμβουλο, Αθηνά Χατζηπέτρου στα γραφεία της HDB, όπου ενημερώθηκαν για την εξέλιξη του προγράμματος και την ανταπόκριση του τραπεζικού συστήματος.

Το Ταμείο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 με πόρους ύψους 21,5 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά κεφάλαια που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα ξεπεράσουν τα 40 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ωφεληθούν πάνω από 2.500 αγροτικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα- HDB έχει ήδη δημοσιεύσει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών που θα συμμετέχουν στο Ταμείο. Επτά τράπεζες έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους.

Σημειώνεται ότι το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο εισαγάγει σημαντικά πλεονεκτήματα για τους δικαιούχους που θα ωφεληθούν, όπως:

– 100% επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώτα έτη του πενταετούς δανείου

– 50% μειωμένο επιτόκιο για τα υπόλοιπα τρία έτη του δανείου

– Επιχορήγηση συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring).

Το εύρος των δανείων θα είναι από 3.000ευρώ έως 25.000ευρώπρος γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποιητικές επιχειρήσεις, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:

«Το νέο Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας που παρουσιάζουμε σήμερα είναι ούτως ή άλλως σημαντικό καθώς η εξασφάλιση της απαιτούμενης ρευστότητας αποτελεί διαχρονικά νευραλγικής σημασίας προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία, πολλώ δε μάλλον για την ανάπτυξη, των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων αγροτικών επιχειρήσεων. Καθίσταται όμως ακόμη σημαντικότερο στο σημερινό περιβάλλον των αυξημένων επιτοκίων. Συνεπώς, όπως στα προηγούμενα 3,5 χρόνια η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ανταπεξήλθε με επιτυχία στις προκλήσεις χορηγώντας όσα δάνεια είχαν χορηγηθεί στα προηγούμενα 16 χρόνια, έτσι και τώρα ετοιμάζουμε νέα προγράμματα για να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις και να δώσουμε την δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις πολύ μεγάλες χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας εποχής».

O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Γεωργαντάς, υποστήριξε:

«Σε μια περίοδο που πρέπει να συνεχισθεί απρόσκοπτα η παραγωγική δραστηριότητα και δράση και ταυτόχρονα να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες των πολλαπλών κρίσεων, η έναρξη της λειτουργίας του Ταμείου μπορεί να προσφέρει πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τους αγρότες μας και τις μεταποιητικές επιχειρήσεις. Έτσι μπορούν να αξιοποιηθούν μοχλεύσεις πόρων για τη λειτουργία τόσο κεφαλαίου κίνησης όσο και επενδυτικών αναγκών, ώστε να προωθηθεί η οικονομική ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα».

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, δήλωσε:

«Με το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για τον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο που ξεκινά στις αρχές του νέου έτους κάνουμε ένα ακόμη σταθερό βήμα στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Μέσα από κοινό σχεδιασμό θα προωθούμε συνεχώς σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων και θα αντιμετωπίζουν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της πραγματικής οικονομίας την δεδομένη χρονική στιγμή, που δεν είναι άλλο από την πρόσβαση όλο και περισσότερων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης».

Ο Πρόεδρος της HDB, Γιώργος Ζαββός, σημείωσε:

«Το κράτος και οι αναπτυξιακές τράπεζες διαδραματίζουν κομβικό ρόλο για την επίτευξη μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα δημιουργεί ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο με στόχο την μόχλευση των διαθέσιμων κεφαλαίων που θα δώσει πνοή στη χρηματοδότηση των αγροτών και των επιχειρήσεων του τομέα μεταποίησης γεωργικών προϊόντων. Πρόκειται για μια καινοτομία στην υποστήριξη του αγροτικού κλάδου που ανοίγει το δρόμο στην περαιτέρω ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της HDB, Αθηνά Χατζηπέτρου:

«Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αναγνωρίζει τη σημαντικότητα του πρωτογενούς τομέα στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας και την αναπτυξιακή προοπτική του. Ο αγροτικός κλάδος συνεισφέρει πάνω από το 8,0% της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ). Με το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα χρηματοδότησης σε πολύ μικρές επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων και των αγροτικών προϊόντων. Το νέο αυτό χρηματοδοτικό εργαλείο έχει μελετηθεί και δομηθεί με τρόπο τέτοιο, ώστε να ενισχύσει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα σε όλες τις περιοχές της υπαίθρου ακόμη και στις γνωστές ως «Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές», αλλά και να ωθήσει τις επιχειρήσεις σε εξαγωγικές δραστηριότητες, συμβάλλοντας σημαντικά στην ισοστάθμιση του υψηλού κόστους παραγωγής».

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της HDB, Παντελής Τζωρτζάκης, πρόσθεσε:

«Το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας δίνει στον αγροτικό κλάδο ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο να καινοτομήσει. Ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων είναι απαραίτητος για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Μέσα από την χρηματοδότησή που παρέχει το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, οι επιχειρήσεις θα έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την ψηφιακή καινοτομία και να υιοθετήσουν σύγχρονες τεχνολογίες στη παραγωγική τους διαδικασία».

Πηγή

Νεότερη Παλαιότερη