Ηλεκτρονικές απάτες: Τι συστήνει στους καταναλωτές η Ελληνική Ενωση Τραπεζών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ο αριθμός των ηλεκτρονικών συναλλαγών απάτης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθε σε 136.153. Στη

συντριπτική τους πλειονότητα (117.000) τα περιστατικά απάτης αφορούν συναλλαγές χωρίς τη φυσική παρουσία τραοπεζικής κάρτας.

Προκειµένου να µην πέσουν θύµατα επιτηδείων, η Ελληνική Ενωση Τραπεζών δίνει τις εξής οδηγίες για τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών:

1. Πληκτρολογείτε οι ίδιοι την ηλεκτρονική διεύθυνση της τράπεζάς σας για την πρόσβασή σας στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής. Μην ακολουθείτε αποτελέσµατα από µηχανές αναζήτησης.

2. Βεβαιωθείτε ότι πλοηγείστε στο ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας. Ελέγξτε αν ο σύνδεσµος στον οποίο εισέρχεστε (https:// www ……… gr) αντιστοιχεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της τράπεζάς σας. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του λουκέτου, για να ελέγξετε ότι η σύνδεση αναφέρεται ως ασφαλής.

3. Ελέγξτε προσεκτικά τη συναλλαγή που περιγράφεται στο µήνυµα της τράπεζας (π.χ. µέσω sms, viber ή εφαρµογής του mobile app) µε τον κωδικό µιας χρήσης OTP, πριν από την επιβεβαίωσή της.

4. Αποφύγετε τη χρήση δηµόσιων ή κοινόχρηστων δικτύων.

5. Μην αποθηκεύετε ποτέ τους κωδικούς σας σε οποιαδήποτε συσκευή σας.

6. Αλλάζετε τουλάχιστον ανά εξάµηνο τους κωδικούς ασφαλείας σας (passwords).

7. Ενισχύστε την ασφάλεια των συσκευών σας διατηρώντας ενηµερωµένο πρόγραµµα προστασίας από κακόβουλο λογισµικό και ενηµερώνετε τακτικά το λειτουργικό τους.

8. Ελέγχετε ότι τα στοιχεία των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των e-mails που λαµβάνετε αντιστοιχούν στο όνοµα του προσώπου που εµφανίζεται ως αποστολέας τους, ιδίως όταν: α) το πρόσωπο αυτό ανήκει στη λίστα των επαφών σας, β) φέρεται ότι είναι η τράπεζά σας ή γ) άλλη γνωστή εταιρεία παροχής προϊόντων και υπηρεσιών.

9. Αγνοήστε και διαγράψτε µηνύµατα αµφίβολης προέλευσης που λαµβάνετε στις ηλεκτρονικές σας συσκευές και στις εφαρµογές σας και µην ακολουθείτε συνδέσµους (links) που περιλαµβάνουν και παραπέµπουν σε ιστοσελίδες.

10. Μην αποκαλύπτετε σε τρίτους (π.χ. ενδιαφερόµενους αγοραστές, υποψήφιους πελάτες), µέσω τηλεφώνου, κινητού τηλεφώνου, email, φόρµας στο Internet, µέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων µέσων, εµπιστευτικά στοιχεία σας όπως το όνοµα χρήστη (username), τον κωδικό πρόσβασης (password), τα στοιχεία της κάρτας σας (αριθµό, κωδικό επαλήθευσης CVV και PIN), OTP (One Time Password κωδικούς µιας χρήσης) και άλλους αριθµητικούς κωδικούς.

11. Χρησιµοποιείτε πάντα τις πιο ενηµερωµένες εκδόσεις Internet browsers (π.χ. Chrome, Microsoft Edge κ.λπ.), οι οποίες εξασφαλίζουν προηγµένο σχεδιασµό ασφαλείας.

12. Επικοινωνήστε αµέσως µε την τράπεζά σας, σε κάθε περίπτωση υπόνοιας διαρροής των κωδικών ασφαλείας σας.

Πηγή ...
Νεότερη Παλαιότερη