Θέσεις εργασίας σε μεγάλη βιομηχανία τροφίμων (Αυλώνας και Μεταμόρφωση Αττικής)


Μεγάλη Βιομηχανία Ζυμαρικών επιθυμεί να προσλάβει άτομα για τις ακόλουθες θέσεις στην περιοχή της Μεταμόρφωσης και Αυλώνα Αττικής.

Περιοχή Μεταμόρφωσης Αττικής

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

 

Τυπικά προσόντα: α) Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, κατά προτίμηση σε βιομηχανία τροφίμων, β) Εμπειρία στον χειρισμό Συσκευαστικών μηχανών, γ) Η κατοχή τίτλου σπουδών στη Μηχανολογία/Ηλεκτρολογία θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

 

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση και συντονισμός του προσωπικού της βάρδιας

 • Παρακολούθηση καθημερινά της τήρησης της διαδικασίας παραγωγής (εκτέλεση εντολών, εκπόνηση προγράμματος αναλόγως των παραγγελιών)

 • Αναφορά προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της συσκευασίας

 • Τήρηση των διαδικασιών του συστήματος ποιότητας της επιχείρησης

ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΒΑΡΔΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Τυπικά προσόντα: α) Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανικό περιβάλλον, β) Η κατοχή τίτλου σπουδών στη Μηχανολογία/Ηλεκτρολογία ή Τεχνολογία Τροφίμων θα εκτιμηθεί θετικά

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Συμμετοχή στην εκκίνηση / λήξη λειτουργίας μηχανών βιομηχανικής παραγωγής.

 • Έλεγχος παραγόμενων προϊόντων σε διάφορες φάσεις παραγωγικής διαδικασίας.

 • Καθαρισμός των γραμμών παραγωγής και του χώρου εργασίας.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Τυπικά προσόντα: α) Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία τροφίμων, β) Εμπειρία στη Διαχείριση ανρώπινου δυναμικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, γ) Η κατοχή τίτλου σπουδών στη Μηχανολογία/Ηλεκτρολογία ή Τεχν. Τροφίμων θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Yπεύθυνος εκτέλεσης προγράμματος συσκευασίας,

 • Παρακολουθεί τα σημεία ελέγχου και τη λειτουργία του εξοπλισμού

 • Παρακολουθεί και συντονίζει το προσωπικό και πόρους του τμήματος Συσκευασίας

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Τυπικά προσόντα: α) Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, β) Προϋπηρεσία 2 και πλέον ετών σε βιομηχανικό περιβάλλον σε αντίστοιχη θέση, κατά προτίμηση σε βιομηχανία τροφίμων, γ) Εμπειρία σε ηλεκτρολογικό σχέδιο και ηλεκτρο-πνευματικά συστήματα καθώς και γνώση αυτοματισμού και μετάδοσης κίνησης

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Πραγματοποίηση εργασιών προληπτικής συντήρησης

 • Συμμετοχή σε ομάδες βελτιώσεων της απόδοσης των γραμμών παραγωγής

 • Υποστήριξη εργασιών εγκατάστασης νέων μηχανών και αναβάθμισης των παλαιών.

 • Μελέτη και υλοποίηση των εργασιών συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Τυπικά προσόντα: α) Αδεια Οδήγησης Γ κατηγορίας, β) Προϋπηρεσία στη διανομή τροφίμων γ) Κάτοχος Π.Ε.Ι. και Κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, δ) Διάθεση για εργασία με ευγένεια και υπευθυνότητα

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Υπεύθυνος για την ορθή και ασφαλή φόρτωση των εμπορευμάτων

 • Υπεύθυνος για την ορθή παράδοση των παραγγελιών

 • Είσπραξη χρημάτων ή/και τραπεζογραμματίων


Περιοχή Αυλώνα Αττικής

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Τυπικά προσόντα: α) Απόφοιτος/η Λυκείου, β) Προσοχή στην λεπτομέρεια, γ) Συνέπεια δ) Επαγγελματισμός, ε) Υπευθυνότητα, στ) Ομαδικό Πνεύμα.

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Χειρισμό και ρύθμιση Συσκευαστικών μηχανών (κυρίως flow pack)

 • Αναφορά προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της συσκευασίας

 • Τήρηση των διαδικασιών του συστήματος ποιότητας της επιχείρησης

 • Καθημερινή συντήρηση και καθαρισμός γραμμών παραγωγής

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ

Τυπικά προσόντα: α) Απόφοιτος/η Λυκείου, β) Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία σε περιβάλλον αποθήκης, γ) Επαγγελματισμός, δ) Υπευθυνότητα, ε) Ομαδικό Πνεύμα.

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Φορτοεκφόρτωση και διανομή εμπορευμάτων αποθήκης

 • Picking παραγγελιών

 • Χρήση παλετοφόρου

 • Υποβοήθηση σε υποστηρικτικές εργασίες

 • Τήρηση διαδικασιών και κανόνων του χώρου εργασίας.

 

Εάν σας ενδιαφέρουν οι θέσεις και θεωρείτε ότι προσιδιάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ, παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: biografiko@dypa.gov.gr με ένδειξη στο θέμα "ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 156" και την ειδικότητά σας. Σε διαφορετική περίπτωση, το βιογραφικό σας δεν θα μπορεί να αξιοποιηθεί.... ...
Νεότερη Παλαιότερη