Σενάρια για παράταση στην εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών

Σκέψεις για διατήρηση σε μόνιμη βάση της λειτουργίας της επιτροπής εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών κάνουν στο υπουργείο Οικονομικών με στόχο την

«αποσυμφόρηση» των δικαστηρίων από τις χιλιάδες προσφυγές για φορολογικές διαφορές. 

Όπως λένε αρμόδιοι παράγοντες το όφελος από τη διατήρηση της Επιτροπής είναι σημαντικό τόσο για τους φορολογουμένους όσο και για τα κρατικά ταμεία.

Οι φορολογούμενοι που προσφεύγουν στην Επιτροπή για να λύσουν τις διαφορές τους με τις φορολογικές Αρχές έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν τις υποθέσεις τους πιο γρήγορα και με ευνοϊκό τρόπο μακριά από τις αίθουσες των δικαστηρίων ενώ το κλείσιμο των φορολογικών διαφορών φέρνει ζεστό χρήμα στα ταμεία του Δημοσίου.

Μέχρι τέλος του μήνα «τρέχει» η ειδικού τύπου ρύθμιση για τις υποθέσεις που δεν έχουν συζητηθεί ενώπιων του ΣτΕ και των δικαστηρίων έως τις 29 Ιουλίου 2022, με την οποία οι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν αίτηση για επίλυση των φορολογικών διαφορών θα κερδίσουν κούρεμα έως και 75% στα πρόστιμα.

Με αυτή τη διαδικασία, όπως αναφέρουν από το οικονομικό επιτελείο, πραγματοποιείται μια ουσιαστική αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων. Είναι ενδεικτικό ότι για να ολοκληρωθεί η εκδίκαση μιας προσφυγής επιχείρησης στα διοικητικά δικαστήρια χρειάζονται περισσότερα από 4,5 χρόνια.

Σύμφωνα με τον νόμο, οι φορολογούμενοι μπορούν να επικαλούνται κάποιον ή περισσότερους από τους παρακάτω ισχυρισμούς προκειμένου να προσφύγουν στην επιτροπή εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών:

  • Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο, λόγω παρόδου του χρόνου εντός του οποίου η φορολογική διοίκηση είχε δικαίωμα να διενεργήσει τον φορολογικό έλεγχο ή να καταλογίσει τη φορολογική οφειλή.
  • Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη.
  • Εσφαλμένος καταλογισμός του φόρου λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος. – Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης.
  • Μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων.

Η επιτροπή, έπειτα από έλεγχο των ισχυρισμών, υποβάλλει πρόταση στον αιτούντα, η οποία, εφόσον γίνει αποδεκτή από τον φορολογούμενο και καταβληθεί το 30% του οφειλόμενου κύριου φόρου, έχει ως αποτέλεσμα την παροχή δυνατότητας καταβολής του υπολοίπου σε έως 24 δόσεις, με μείωση των αναλογούντων πρόσθετων φόρων, τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων. Το αίτημα μπορεί να αφορά μόνο υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 29 Ιουλίου 2022.

Η επιτροπή μπορεί να προτείνει την εν όλω ή εν μέρει αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος, υποβάλλει δε, σε κάθε περίπτωση, συγκεκριμένη θετική ή απορριπτική πρόταση στον αιτούντα. Εάν ο αιτών αποδεχθεί την πρόταση της επιτροπής εντός πέντε εργάσιμων ημερών, συντάσσεται σχετικό πρακτικό εξώδικης επίλυσης, το οποίο δημοσιεύεται στον ιστότοπο του υπουργείου Οικονομικών.

Πηγή ...
Νεότερη Παλαιότερη