ΑΓΡΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ BBC ΣΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ...

Υποχρεωτική αργία θεωρείται η επέτειος της 25ης Μαρτίου και την Τετάρτη

απαγορεύεται κάθε βιομηχανική,... βιοτεχνική, εμπορική δραστηριότητα καθώς

βέβαια και η απασχόληση των μισθωτών, εκτός από εκείνες τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν την Κυριακή. Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ, οι

επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν την ημέρα αυτή, είναι υποχρεωμένες να καταβάλουν στους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο το σύνηθες

καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση. Στους μισθωτούς

που αμείβονται με μισθό δεν οφείλεται τίποτα πέραν του μηνιαίου μισθού. Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν την Τετάρτη, οι

μισθωτοί που θα απασχοληθούν, εάν αμείβονται με ημερομίσθιο θα πρέπει να πάρουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75%, που θα

υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν. Εάν αμείβονται με μισθό, α) οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν σε επιχειρήσεις που λειτουργούν

νόμιμα κατά τις Κυριακές και αργίες δικαιούνται μόνο προσαύξηση 75% που

θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους, για όσες ώρες απασχοληθούν και όχι άλλη αμοιβή, διότι η αμοιβή για την αργία περιλαμβάνεται στον

μηνιαίο μισθό, και β) αν οι μισθωτοί απασχοληθούν σε επιχειρήσεις που αργούν κατά τις

Κυριακές και τις αργίες δικαιούνται να λάβουν το 1/25 καταβαλλόμενο

ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο

ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Via

www.adieXodos.gr


Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share
Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ